"VERRUIM JE BLIK & CREËER ZELF CREATIEVE OPLOSSINGEN"

creativiteitsontwikkeling voor het onderwijs

CREATIEF DENKEN IN HET ONDERWIJS

Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt niet alleen voor kunstzinnige uitingen, creativiteit vind je terug in alle domeinen waarin de mens actief is. Niet alleen in kunst en cultuur, maar ook in technologie en wetenschap, in landbouw, logistiek en zorg. Met deze brede vakoverstijgende kijk op creativiteit krijgt de ontwikkeling van creativiteit – creatief denken – meerwaarde over de volle breedte van het onderwijscurriculum.

HET STIMULEREN VAN 21st CENTURY SKILLS

21e eeuwse vaardigheden worden gezien als de competenties die leerlingen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. Het model, begin 2016 gepresenteerd door het SLO, bestaat uit vaardigheden zoals: creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid.

CREATIVITEIT

Het wordt door de een gezien als een ongrijpbaar talent, door de ander als een ‘trucje’. Daarnaast wordt het gebruikt als hét voorbeeld van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst en komt het bijvoorbeeld terug bij een nieuw vakgebied als makersonderwijs.

Creativiteit is een breed begrip. Het staat voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het kiezen van de beste ideeën en het daadwerkelijk realiseren ervan. Het is een vaardigheid die tegenwoordig bij veel vakgebieden aan bod komt en zodoende steeds meer aandacht krijgt.

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET...

Creativiteit, met verbeeldingskracht als fundament, is van groot belang voor individu, onderwijs en organisaties die willen mee gaan met de verandercultuur van de 21e eeuw.

Een andere blik op kijken. Aan de slag met creativiteit is wel leuk, maar naar kunst kijken is saai. Om de motivatie van jongeren te prikkelen zet De School voor Creatief Denken zich in om dichter bij de belevingswereld van jongeren te komen. De jongeren worden uitgenodigd om na te denken aan de hand van kunst. Hen uit te nodigen om kunst te beleven in plaats van enkel aan te nemen wat er over een kunstwerk of kunstenaar bekend is.

LEERMETHODE: ART BASED LEARNING


Kinderen staan vaak te springen om iemand te helpen en problemen op te lossen. De School voor Creatief Denken bied ze die mogelijkheid met inspirerende ontwerplessen die aansluiten op het reguliere lesprogramma en stimuleer zo de creativiteit en het probleemoplossend denken. HOE VERZIN JE HET?!

Bij Design Based Learning gaat het om te leren door te proberen en te doen. Leren van ervaringen, experimenten en fouten in plaats van afleren. Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van het leerproces.

Design based learning is daarmee de ideale methode voor het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten van diensten. Design thinking is de inspiratiebron voor de manier waarop leren en werken vorm krijgt in de 21 centuryskills.  

LEERMETHODE : DESIGN-BASED LEARNING

CREATIEVE VAARDIGHEDEN

ORIËNTEREN

Tijdens de eerste fase wordt de waarneming en verbeelding van leerlingen aangesproken. Leerlingen kijken, luisteren, ruiken, proeven en voelen. Zij denken aan hun herinneringen en maken associaties. Zij leven zich in en doen ideeën op.

ONDERZOEKEN

De leerlingen onderzoeken verschillende mogelijkheden. Zij bouwen voort op hun associaties. Zij brengen ideeën met elkaar in verband. Zij divergeren. Ofwel: zij bedenken zo veel mogelijk manieren om een probleem op te lossen of een doel te bereiken

UITVOEREN

Belangrijkste vaardigheid in deze fase is het convergeren: verschillende ideeën komen samen in een oplossing of product. Leerlingen richten zich op één punt. Zij gebruiken hiervoor de vakspecifieke kennis en vaardigheden.

EVALUEREN

In de laatste fase kijken leerlingen terug naar het proces dat zij hebben doorlopen en naar het eventuele eindproduct.

PROJECT VOORBEELDEN: CIRCULAIRE DESIGN THINKING EN DESIGNING OUT WASTE
EERLIJKWINKELEN PROJECT
SAMENWERKING: 
Gemeente Sittard- Geleen | Winkeliers
2015-2017-2018
Verzamelen van afval van de winkeliers van de binnenstad van Sittard-Geleen. Van het afval wordt een nieuw product ontwikkeld, upcycling design. En het nieuwe product wordt voor zien van een een slogan en een logo. De bezoekers van de binnenstad worden verzocht om te gaan stemmen op de des betreffende producten en de winnaar wordt beloond met biologische hapjes van een lokale deelnemende ondernemer van de eerlijkwinkel route en de klas ontvangt een award.
uitleg plan van aanpak
begeleiding in manier van verbinden 
tijd om zelf even na te denken
DAG VAN DE DUURZAAMHEID 
SAMENWERKING: URGENDA, MUD JEANS, TREVIANUM
2017

Verzamelen van oude jeans voor Mud jeans, een oproep van Urgenda. Vanuit de fairtrade gemeente Sittard-Geleen.

Met diverse afgifte punten van winkeliers, deelnemers van eerlijkwinkelen route. 750 oude jeans ingezameld. Tegelijkertijd heb ik voor het Trevianum, 1e jaars klassen een presentatie geven over het circulaire aanpak van Mud jeans met daarbij een circulair spel activiteit ontwikkeld. Een upcycling workshop er aan toegevoegd om van een deel van de jeans upcycling toe te passen en deze overgebleven rest stukken toegestuurd naar mud jeans.

trots op de verzameling
750 oude jeans 
voorbeeld van een creatie van een van de leerlingen
Voorbeeld dat wat je van een jeans kunt maken