Nicole is docent Handvaardigheid-Tekenen-Ckv bij het Blariacumcollege in Blerick. Tijdens haar studie leraren opleiding Handvaardigheid HKLS (1998) graag bestaande patronen doorbreekt. In plaats van nog meer nieuwe producten te ontwikkelen gebruikt Nicole bestaande of zelfs afgedankte spullen als grondstof voor nieuwe toepassingen. Upcycling design. Het verbinden van een ‘oud’ product aan een nieuwe toepassing wordt hiermee een metafoor voor het denken buiten gebaande paden, vanuit de realiteit van het hier en nu. Denk aan circulaire design thinking en designing out Waste. 

In de ontmoetingen en gesprekken tijdens vele upcycling projecten, educatieve begeleiding en workshops waarbij bewustwording in duurzaamheid centraal stond die als gevolg hiervan ontstaan groeit de interesse van Nicole voor het gedrag van mensen in een breder perspectief: wat beweegt mensen om patronen te blijven herhalen en -belangrijker nog- wat is ervoor nodig om los te komen van oude patronen, om vernieuwing in te zetten, om te veranderen en te groeien?

Nicole daagt je uit om buiten kaders te gaan denken, durven en doen. Ze is een creatieve rebel, innovator gespecialiseerd in creatief denken, een aanjager van creativiteit.  En zet zich in om creativiteitsontwikkeling voor het onderwijs te begeleiden, ondersteunen en zodat leerlingen zich in de klas creatief kunnen ontplooien.

wiel.jpeg