"VERRUIM JE BLIK & CREËER ZELF CREATIEVE OPLOSSINGEN"
creativiteitsontwikkeling voor het onderwijs

VERRUIM JE BLIK
ART BASED LEARNING

CREËER ZELF CREATIEVE OPLOSSINGEN
DESIGN BASED LEARNING
IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET...

Creativiteit, met verbeeldingskracht als fundament, is van groot belang voor individu, onderwijs en organisaties die willen mee gaan met de verandercultuur van de 21e eeuw.

Een andere blik op kijken. Aan de slag met creativiteit is wel leuk, maar naar kunst kijken is saai. Om de motivatie van jongeren te prikkelen zet Nicole zich in om dichter bij de belevingswereld van jongeren te komen. De jongeren worden uitgenodigd om na te denken aan de hand van kunst. Hen uit te nodigen om kunst te beleven in plaats van enkel aan te nemen wat er over een kunstwerk of kunstenaar bekend is.

Nicole benadert de kunstuitingen als vorm van denken, die via een specifieke methodiek onze zintuigen wakker maakt. Kunst nodigt je uit om een ander perspectief in te nemen, en zo je eigen praktijk anders te (leren) beschouwen. De dialoog die dan ontstaat is, samen met de genomen ruimte, grondstof voor nieuwe verbindingen en creatieve oplossingen.

LEERMETHODE: ART BASED LEARNING

LEES MEER

HOE VERZIN JE HET?!

We bevinden ons in een zich razendsnel ontwikkelend tijdperk, de digitale revolutie. We weten niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar één ding weten we zeker: techniek zal een grote rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Robots mogen dan steeds handiger en slimmer worden, ze zijn niet in staat om menselijke emoties te tonen en met creatieve oplossingen te komen. Onze bijdrage moeten we daarom zoeken in de hoek van onze creativiteit en ons samenwerkingsvermogen. Het inlevingsvermogen is van groot belang.

Bij Design Based Learning gaat het om te leren door te proberen en te doen. Leren van ervaringen, experimenten en fouten in plaats van afleren. Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van het leerproces.

DBL is daarmee de ideale methode voor het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten van diensten.  Design thinking is de inspiratiebron voor de manier waarop leren en werken vorm krijgt in de 21 centuryskills.  

LEERMETHODE : DESIGN-BASED LEARNING

LEES MEER