LEERMETHODE : DESIGN-BASED LEARNING

We bevinden ons in een zich razendsnel ontwikkelend tijdperk, de digitale revolutie. We weten niet hoe de toekomst eruit zal zien, maar één ding weten we zeker: techniek zal een grote rol gaan spelen in ons dagelijks leven.  Robots mogen dan steeds handiger en slimmer worden, ze zijn niet in staat om menselijke emoties te tonen en met creatieve oplossingen te komen. Onze bijdrage moeten we daarom zoeken in de hoek van onze creativiteit en ons samenwerkingsvermogen. Het inlevingsvermogen is van groot belang.

DESIGN voor 21st Century Learning

Bij Design Based Learning gaat het om te leren door te proberen en te doen. Leren van ervaringen, experimenten en fouten in plaats van afleren. Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van het leerproces. DBL is daarmee de ideale methode voor het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten van diensten.  Design thinking is de inspiratiebron voor de manier waarop leren en werken vorm krijgt in de 21 centuryskills.  Belangrijke kenmerken zijn: omgevings- en mensgericht, engagement, iteratieve cyclus met daarbinnen ruimte voor experimenteren, creativiteit, out of the box denken en prototyping 

De multidisciplinaire aanpak en de fasen van Design Thinking (bijvoorbeeld empathie, definiëren, ideate, prototype, test) passen goed bij innoveren, het vinden van oplossingen voor complexe problemen en creëren van nieuwe ideeën, producten of diensten. Daarmee is Design Thinking nauw verweven met de leer- en kwaliteitscyclus.

 
Methode: DESIGN-BASED LEARNING


Design-based learning stimuleert inlevingsvermogen. Op design gebaseerd leren is de integratie van ontwerpprojecten om creatieve probleemoplossende vaardigheden te bevorderen en te ondersteunen bij het leren van curriculaire inhoud door betrokkenheid bij reële, vakoverschrijdende uitdagingen.

Ook in de onderwijsgemeenschap wordt steeds meer de nadruk gelegd op het belang van creativiteit, kritisch denken, samenwerking en communicatie; alle vaardigheden die inherent zijn aan ontwerp. Ontwerpgericht leren bevordert deze competenties en ondersteunt tegelijkertijd het leren van curriculaire onderwerpen, vaardigheden en kennis. Deze aanpak heeft overeenkomsten met probleemgestuurd en op onderzoek gebaseerd leren, maar met een nadruk op creativiteit en toekomstgericht denken.